Traduceri tehnice

Traducerile tehnice sunt efectuate de traducători specializați în domeniile din care se efectuează traducerea, buni cunoscători ai terminologiei specifice.

- manuale de utilizare şi întreţinere
- procese tehnologice
- specificaţii tehnice
- caiete de sarcini
- ghiduri de instalare
- studii de fezabilitate
- cataloage cu produse tehnice
- documentaţie de protecţia muncii
- planuri cadastrale, etc

TOPPTRAD intr-o fraza?

Servicii profesionale de traduceri autorizate, legalizate, tehnice, urgente.