Traduceri autorizate

Traducerile autorizate sunt efectuate de traducători autorizați de Ministerul Justiției și poartă semnătura și ștampila traducătorului, fiind însoțite de încheierea prin care traducătorul certifică exactitatea traducerii (nu implică legalizarea de către un notar public).

Până nu demult în România erau acceptate numai traduceri legalizate notarial. Odata cu intrarea în Uniunea Europeana anumite instituții publice au început sa accepte traduceri autorizate. In anumite state din Uniunea Europeana sunt acceptate traduceri autorizate provenind din România. De aceea înainte de a solicita o traducere vă rugăm să vă interesați dacă este suficientă traducerea autorizată sau este necesar ca aceasta să fie prevăzută și cu legalizarea notarială.

TOPPTRAD // Încercăm în permanenţă să ne îmbunătăţim serviciile şi să venim în întâmpinarea dorinţelor clienţilor prin flexibilitate, profesionalism şi tarife competitive.

Acte auto

talon, brief, asigurare RCA/CASCO, cartea tehnică, factură achiziție mașină sau contract de vânzare-cumpărare, împuternicire, procură sau contract de închiriere sau comodat în vederea ieșirii din țară cu mașina, etc.

Documente de stare civila

certificat de naștere, buletin, pasaport, certificat de căsătorie, certificat de schimbare de nume, certificat de deces, etc.

Acte de studii

diplome de școală, liceu, licență, masterat, doctorat, foi matricole, lucrări de licență, masterat, doctorat, adeverințe de studii.

Acte medicale

adeverințe medicale, rapoarte RMN, CT, PET/CT, radiografii, ecografii, bilete de ieșire din spital, rețete medicale, scrisori medicale, studii clinice

Documente ale societăților comerciale

bilanțuri, balanțe, facturi, planuri de afaceri, hotărâri AGA, declarații, decizii, contracte, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat de înregistrare în Registrul Intracomunitar, documentații pentru licitaţii publice, regulamente interne și de ordine interioară.

TOPPTRAD intr-o fraza?

Servicii profesionale de traduceri autorizate, legalizate, tehnice, urgente.