Preţuri

Pretul unei traduceri se stabileste Ón functie de limba in care se efectueaza traducerea, de volum, dificultate, termenul de predare si de tipul materialului:

• documentele tipizate, acte de studiu, certificate, adeverinţe, etc. sunt evaluate per pagina
• materialele didactice, programele analitice, documentaţii tehnice, medicale, IT sunt evaluate la 300 cuvinte/pagină (sau 2000 caractere cu spaţii)

Lungimea traducerilor de acest tip se stabileşte cu ajutorul programului Ms Word. Lungimea – numărul caracterelor – se stabileşte prin deschiderea meniului Tools → Word count (număr de cuvinte).

Pentru o estimare gratuită de preţ trimiteţi documentul pe e-mail (menţionând în ce limbă doriţi traducerea, termenul de predare, dacă aveţi nevoie şi de legalizarea documentului) şi în cel mai scurt timp vă vom informa în legătură cu costurile traducerii dvs.

Plata se poate face prin numerar sau O.P.

Traducerea se poate ridica personal de la sediul nostru, se poate trimite pe email, fax (în cazul traducerilor care nu necesită autorizare sau legalizare), prin curier sau poştă.

Acordăm reduceri de preţuri semnificative pentru volum şi fidelitate.

 
149677 vizitatori
Site optimizat pentru Internet Explorer 7, Mozilla Firefox
si Mobil la minim 450 pixeli
© TOPPTRAD | Idee si designslayer2k.net